Home » Văn hóa Quảng Ngãi (page 2)

Văn hóa Quảng Ngãi

Văn hóa Quảng Ngãi: Dân cư – dân tộc

Quá trình hình thành, phát triển và phân bố dân cư, dân tộc trên địa bàn Quảng Ngãi từng có các lớp dân cư cổ sinh sống: cư dân Sa Huỳnh, cư dân Chămpa, kế đó là dân cư Việt (Kinh) chiếm vị trí chủ đạo. I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ, DÂN TỘC …

Read More »

Văn hóa Quảng Ngãi: Đâu rồi tỏ tình bằng đàn Ra

Trước thực trạng nhiều loại nhạc cụ của đồng bào dân tộc H’rê đang dần bị lãng quên, Phòng Văn hóa và thông tin huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã triển khai nhiều biện pháp để bảo tồn các nhạc cụ của người H’rê. Vợ chồng ông Phạm Văn Nguyên và Phạm Thị Bốc đã từng nên duyên nhờ cây …

Read More »

Trường Lũy Quảng Ngãi

Theo các bộ chính sử của Triều Nguyễn do Quốc sử quán biên soạn và những trang sử liệu khác, vào khoảng giữa thế kỷ XVI, một vài đồn (bảo) ở miền tây Quảng Ngãi được Trấn quận công Bùi Tá Hán, vị quan trấn thủ vùng đất Quảng Nam xưa (bao gồm phần đất Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng …

Read More »